Učitelj AEQ metode® 4. stopnje

Predpogoji

Zaradi celovitosti in zahtevnosti tega programa ter odgovornosti, ki jo učitelj 4. stopnje nosi, bodo sprejeti samo tisti učitelji 3. stopnje, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

Šolanje poteka v AEQ centru v Brežicah

Vaš učitelj; Aleš Ernst, avtor AEQ metode

Vsakodnevno delam s strankami, ki se name obračajo predvsem zaradi kroničnih mišičnih bolečin. Naučim jih drugačne perspektive za vzroke bolečin in omejitev ki jih čutijo vsak dan. Z boljšim razumevanjem in vajami, bodo odpravili bolečine in izboljšali gibanje ter slabo držo, seveda če bodo vaje izvajali redno. Moje stranke so tudi profesionalni športniki, trenerji, rekreativci, ki bi radi obdržali uspehe, do katerih so prišli s trdim delom. AEQ metoda omogoča uspešno premagovanje stresa in bolečin z povečanjem učinkovitosti in nadzora gibanja ter s tem izboljša rezultate, povrne motivacijo ter na novo definira cilje in ambicije in to brez bolečin. Z njo se naučimo bolje kontrolirati svoje telo, um in povečati urejenost ter kompleksnost gibov in dela. Sem avtor knjige Lahkotno iz kroničnih bolečin. Vsakodnevno sem priča znatnim pozitivnim spremembam, ki jih AEQ metoda prinese v življenje in rezultate mojih strank.

O seminarju

Šolanje 4. stopnje sledi strukturi in smislu šolanja 3. stopnje z razliko, da tu čas in pozornost usmerjamo v čustveno – energijski del področji, ki smo jih v primernem modulu na 3. stopnji spoznavali na fizični ravni. Na ta način bo celotno šolanje za učitelja AEQ metode zaokroženo in omogočilo celostno razumevanje some in njenih neločljivo povezanih kontrastov v obliki fizično – čustveno / klasično fizikalno – kvantno fizikalno. Tako bo učitelj 4. stopnje pridobil primerno čustveno zrelost in celovitost, ki ji daje možnost primernega vpliva na stranko in dovolj visoko stabilnost ter prizemljenost, da lahko obdrži vlogo vodnika in učitelja tudi, ko stranka od njega zahteva, da se postavi v vlogo rešitelja ali sotrpina.

Ker je urejanje čustvenega dela some zaradi visokega nasprotovanja podzavesti zahtevnejše od fizičnega dela some, je šolanje 4. stopnje postavljeno, kot visoko šolanje in je za učenca 4. stopnje dosti zahtevnejše in trše od šolanja 3. stopnje. Na to mora biti učitelj 3. stopnje pripravljen in sprejeti fizikalno dejstvo, da brez bolečine ni mogoče dvigati čustveno zrelosti. Brez dviganja čustvene zrelosti in učinkovitosti pa se ni moč izviti iz primeža kronične bolečine ter dovolj čustveno odrasti, da lahko za sabo pustimo čustveno nezrele starše, ki so nam onemogočili razvoj in ohranitev avtentičnosti in spontanosti zaznavanja in vedenja ter se potisnili v spiralo večanja SMA, ki jo nato prenašamo na svoje otroke.

Bistven del šolanja 4. stopnje je tudi dokončanje procesa dviga splošne inteligence, ki je produkt izkušenj in znanja. Dovolj visoka splošna inteligenca preprečuje premlevanje in osebo drži v območju razmišljanja, ki ga potem lahko brez ovir podzavesti spremeni v primerna in dovolj učinkovita dejanja, s katerimi lahko ustvarja dovolj visoko sintropijo svojega vpliva na stranko, da z njo pomaga stranki iz njene entropije. SMA onemogoča dovolj razvito splošno inteligenco in s tem preprečuje učinkovito izražanje ter dejanja, ki odpravljajo kronično neravnovesje, zato je dvig povezave telesa, kjer so izkušnje in zavesti, kjer je znanje nujen. Celoten proces šolanja učitelja AEQ metode se tako zaokroži v učitelju samem, da v 7-9 letih trajanja AEQ šolanja dvigne notranjo integriranost, čustveno zrelost in učinkovitost visoko nad tisto, kar je v otroštvu dobil od staršev. Tako dobi pravico, da vodi tiste, ki to želijo po enaki poti, ki jo je sam prehodil v šolanju do dovolj visoke učinkovitosti vpliva na okolico, ki onemogoča kronične probleme in stanja.

Sodelovanje učitelja 4. stopnje in stranke je usmerjeno predvsem v doseganje potrebnih sprememb za spremembo podzavesti. Pri tem se učitelj mora držati pravil, ki višajo verjetnost, da bo stranka dovolj dobro razumela logiko in pravila sodelovanja in da se bo v njem naučila, razumela in znala določiti:

 • kaj ni v redu 
 • zakaj ni v redu
 • kako bi moralo biti, da bi bilo v redu
 • kako lahko potrebno za primerne spremembe zavestno spreminja
 • kako hitro lahko to spreminja, ne da hitrost sprememb privede do premočnega upora podzavesti
 • Kakšna je vloga AEQ vaj v tem procesu
 • Kako se podzavest odziva na spremembo čustvene zrelosti in učinkovitosti
 • Kako se okolica odziva na spremembo čustvene zrelosti in učinkovitosti
 • Kako se spreminja funkcija in struktura zavesti in podzavesti
 • Vloga časa v teh procesih
 • Kako se spremeni funkcija in struktura telesa kot posledica sprememb v zavesti in podzavesti
 • Zakaj je pomembno, da dosegamo celostno spremembo strukture in funkcije some, če želimo trajno spremeniti vedenje in življenje
Sodelovanje učitelja 4. stopnje in stranke je usmerjeno predvsem v doseganje potrebnih sprememb za spremembo podzavesti. Pri tem se učitelj mora držati pravil, ki višajo verjetnost, da bo stranka dovolj dobro razumela logiko in pravila sodelovanja in da se bo v njem naučila, razumela in znala določiti:
– kaj ni v redu 
– zakaj ni v redu 
– kako bi moralo biti, da bi bilo v redu
– kako lahko potrebno za primerne spremembe zavestno spreminja
– kako hitro lahko to spreminja, ne da hitrost sprememb privede do premočnega upora podzavesti
– Kakšna je vloga AEQ vaj v tem procesu
– Kako se podzavest odziva na spremembo čustvene zrelosti in učinkovitosti
– Kako se okolica odziva na spremembo čustvene zrelosti in učinkovitosti
– Kako se spreminja funkcija in struktura zavesti in podzavesti
– Vloga časa v teh procesih
– Kako se spremeni funkcija in struktura telesa kot posledica sprememb v zavesti in podzavesti
– Zakaj je pomembno, da dosegamo celostno spremembo strukture in funkcije some, če želimo trajno spremeniti vedenje in življenje

Zgoraj navedeno mora biti primerno naslovljeno v sodelovanju med učiteljem in stranko, saj je le tako mogoče doseči primerne okoliščine in postaviti podlago za postopno srednjeročno spremembo, s katero je mogoče odpraviti posledice močnejše in iz otroštva izvirajoče senzorno motorne iluzije. 

Časovnica

Program sestavljalo pet modulov. Vsak modul poteka od ponedeljka do sobote, od 9. do 17. ure z 60 minutnim odmorom za kosilo ob 12.30 uri.

Kot dodatek učnim uram v modulih bodo učenci izvedli in dokumentirali 5 aktivnih terapij med vsakim modulom. Dokumentacija je lahko pisna ali v obliki video posnetka, kjer bo mogoče oceniti primernost pristopa in izvedbe aktivne terapije (150 ur).

Aktivno bodo sodelovali v razpravah v skupini učiteljev AEQ metode® 4. stopnje;

Med vsakim modulom bodo izvedli vsaj en 30- urni spletni program AEQ metode najmanj sedmimi  udeleženci (40 ur).

Med vsakim modulom bodo sodelovali v vsaj  enem 30- urnem spletnem programu AEQ metode, ki ga vodi Aleš Ernst, učitelj AEQ metode 5. stopnje (35 ur).

Med vsakim modulom bodo objavili vsaj 5 člankov z lastnim razmišljanjem o temah, povezanih z AEQ metodo® (20 ur).

V času vsakega modula bodo prebrali in obnovili od vodje šolanja dodeljeno strokovno literaturo (180 ur).

Skupno učnih ur: 690

Vsebina modulov

Rdeča nit modula je čustvena komponenta kronično aktiviranega refleksa zelene luči. Učenje P1 na način, ki omogoča višjo čustveno učinkovitost. 

Spoznavanje homeostaze in delovanja povezav telesa in živčnega sistema za pravilno razumevanje globokih vzrokov za nastanek SMA, SMO in SMI. Razumevanje vloge občutkov in čustev na pravilnost vlaganja časa, energije in pozornosti v spreminjanje sedanjosti za doseganje neboleče prihodnosti.

Spoznavanje vloge fascije v delovanju membrane in njene vloge v refleksu zelene luči. Učenje AEQ fascije za zmanjšanje vpliva kronično aktiviranega refleksa zelene luči na vedenje in čustva.

Razumevanje vpliva okolja na otroka in oblik SMA za otrokovo prilagajanje družini. Načini, skozi katere otrok uravnoveša odnos med staršema ter tako oblikuje membrano za primerno samoizražanje, kar vpliva na stabilnost otrokove osebnosti.

Spoznavanje potrebe popačitve in potlačitve agresivnih čustev do okolice, kot glavni razlog nastanka SMA. Učenje dviga urejenosti in povezanosti v primarni družini učenca AEQ metode 4. stopnje, ki je potrebna za primeren odnos do sebe in stranke v procesu dela s stranko.

Učenje in razumevanje pomena zavestnega pogovora za dvig urejenosti medsebojnih odnosov.

Spoznavanje in praktična uporaba Karpmanovega trikotnika za primerno določanje in urejenost odnosa učitelj – stranka. 

Spoznavanje in učenje principov, pravil ter pristopov za kakovostno vodenje spletnih programov AEQ metode in AEQ dihanja, kot osnovnega načina učenja AEQ metode.

Rdeča nit modula je čustvena komponenta travma refleksa. Učenje P3 na način, ki omogoča višjo čustveno učinkovitost. 

Spoznavanje energijske pretočnosti znotraj membrane, ki je potrebna za razumevanje oblike telesa, drže, gibanja, govora, barve glasu in obraznih izrazov.

Poglabljanje v vlogo fascije in učenje AEQ fascije za zmanjšanje vpliva kronično aktiviranega travma refleksa na vedenje in čustva.

Razumevanje vpliva preteklosti staršev in družbenih sprememb po 2. svetovni vojni.

Nadaljevanje učenja dviga urejenosti in povezanosti v primarni družini učenca AEQ metode 4. stopnje, ki je potrebna za primeren odnos do sebe in stranke v procesu dela s stranko. 

Podrobno spoznavanje stanj membrane, ki ustvarijo osebnostne oblike letala, podmornice, zombija in aktivatorja. Zakaj se oblikujejo in kako se povezujejo med sabo. Pravilna klasifikacija stanja stranke omogoča jasnejšo določitev medsebojnih odnosov v njegovi pretekli in sedanji družini ter točnejšo izdelavo načrta učenja AEQ metode, kot tudi boljše razumevanje stranke zakaj je takšna kot je in kaj mora spremeniti, da bo drugačna, tako pri sebi, kot v okolju v katerem živi in dela.

Spoznavanje razlik med območjem normalnosti, navidezne normalnosti, območjem učenja in območjem razkroja, za pravilno določitev stanja stranke in primernega vpliva nanjo za dosego više sintropije, potrebne za odpravo močne SMA.

Nadaljevanje učenja protokolov za pridobivanje informacij o čustvenih blokadah. Poglobljeno učenje vplivov in odnosov med principom užitka in principom resničnosti , akcije in reakcije čustev ter ega in super ega.

Nadaljevanje spoznavanja in učenja principov, pravil ter pristopov za kakovostno vodenje spletnih programov AEQ metode in AEQ dihanja, kot osnovnega načina učenja AEQ metode.

Rdeča nit modula je čustvena komponenta refleksa rdeče luči. Učenje P5 na način, ki omogoča višjo čustveno povezanost in  učinkovitost. 

Spoznavanje vloge fascije v delovanju membrane in njene vloge v refleksu rdeče luči. Učenje AEQ fascije za zmanjšanje vpliva kronično aktiviranega refleksa rdeče luči na vedenje in čustva.

Učenje pravilnih pristopov za starše, katerih otrok ima težave. Primerno usmerjanje staršev za spoznavanje njune čustvene zrelosti ter za odnose na 2. in 3. stopnji čustev. Kako to povezati z otrokovim vedenjem in težavami, ki so posledica nerealnega izražanja čustev.

Spopadanje z lastno 2. čustveno stopnjo, ki jo kaže otrokovo ali partnerjevo vedenje.

Kako učenje AEQ metode to spremeni in otroku omogoči primerno telesno in čustveno zrelost.

Razlaga in vadba primernih načinov dela s preteklimi travmami iz odnosa med učencem AEQ metode 4. stopnje in njunima staršema nastalih v otroštvu. Kako začutiti potlačena čustva in si dopustiti priznavanje resničnih odnosov v otroštvu. Sprejemanje takratnih čustvenih stanj skozi odpravo iluzij in nostalgičnosti ter iz tega izhajajočo krepitev čustvene zrelosti in učinkovitosti potrebne za delo s strankami z visoko SMA.

Nadaljevanje učenja primerne uporabe AEQ fascije s protokoli metode AEQ in dihanja AEQ.

Spoznavanje vloge fascije v delovanju membrane in njene vloge v medenici in nogah. Učenje AEQ fascije za zmanjšanje vpliva kronično aktiviranega refleksa zamrznitve v spodnji polovici telesa na vedenje in čustva.

Spoznavanje čustvene funkcije nog in medenice za primerno čustveno zrelost in učinkovitost.

Poglabljanje v do sedaj naučene modele razmišljanja, opazovanja, čutenja, veščin aktivne terapije ter AEQ fascije za učinkovito, jasno in dolgoročno spremembo stranke. Višanje integriranosti učitelja in stranke za dvig sposobnosti za delo s sedanjo in preteklo entropijo, kar prepreči prenos neurejenih odnosov naših prednikov. 

Učenje in razumevanje pomena zavestnega pogovora za dvig urejenosti medsebojnih odnosov in dviga sposobnosti učenja stranke.

Nadaljevanje spoznavanja in praktične uporabe Karpmanovega trikotnika za primerno določanje in urejenost odnosa učitelj – stranka. 

Globlje spoznavanje prvega, drugega in tretjega Newtnovega zakona iz perspektive sprejemanja in izražanja čustev.

Učenje dela s pari pri urejanju medsebojnih razlik in prepoznavanja vpliva tradicije iz podzavesti na njun odnos v nameri preprečitve ponovitve zgodovine odnosov njunih staršev.

Spoznavanje vloge fascije v delovanju membrane in njene vloge v zgornji polovici telesa. Učenje AEQ fascije za zmanjšanje vpliva kronično aktiviranega refleksa zamrznitve v zgornji polovici telesa na vedenje in čustva.

Spoznavanje čustvene funkcije rok, ramen, vratu, prsnega koša in glave za primerno čustveno zrelost in učinkovitost.

Povezovanje vse snovi naučene v šolanju za učitelja AEQ metode od 1. stopnje naprej. Dodelava manjkajočih komponent zaznavanja in razumevanja vplivov otroštva na kronično togost in nezmožnost razvoja primerne čustvene zrelosti in dopolnjevanje razumevanja vpliva časa, gravitacije in fizikalnih zakonov na sposobnost vpliva na okolje za dosego primerne uravnovešenosti učitelja in stranke potrebne za odkrito komunikacijo v procesu učenja AEQ metode, tako individualno kot v programih učenja AEQ metode

Zaključni izpit za naziv učitelj AEQ metode 4. stopnje.

Vsebina modulov se glede na skupino lahko spremeni!   

Vsebina učbenika 1. modula

Vsebina učbenika 2. modula

Podelitev licence 4. stopnje

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene za pridobitev licence, so:

Cena enega modula je 4.200 evrov. 
Plačilo posameznega modula mora biti urejeno mesec dni pred njegovim pričetkom.
Ob sprejetju v program bodo učenci prejeli povezavo do skupine za učence 4. stopnje.
Vsak učenec mora sam poskrbeti za prevoz, stanovanje in hrano. Število učencev v modulu je omejeno na 6. Najmanjše število prijavljenih na modul je štiri. 
Zadnji rok za prijavo na šolanje 4. stopnje je 1. 8. 2022
Prijava na mail: [email protected]

Slike iz šolanj za učitelja AEQ metode

Mnenja o šolanju AEQ metode®

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Simona Lesar

V življenju ima vsak vsega dovolj. Eni imajo več izkušenj, drugi malo manj. Vsak ima znanje na raznih področjih, če ne prirojenih ali priučenih, so ga naučile izkušnje. Jaz osebno sem hvaležna, ker so me resnično napolnile z obilo informacijami in so me pripeljale na pot, kjer se ljudje ustavijo...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Dragana Djurić

Pri delu s strankami sem se vse pogosteje srečevala z bolečinami neznanega vzroka. Pedagoški pristop pa mi ni dovoljeval v svoje skupine sprejemati stranke z bolečinami. Po izobrazbi sem trenerka in že od nekdaj me je pri delu z ljudmi zanimala celovitost in ne zgolj vadba in tako mi je...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Jasmina Rome Rodić

Svoje življenje že od nekdaj rada raziskujem, ga izboljšujem in nadgrajujem. S pomočjo karmične diagnostike, jyotisha in zvočne terapije Ohmpunctuur sem bila pri tem dolgo uspešna; vse do takrat, ko se mi je pojavila močna bolečina v vratu in ramenih, ki se je sicer že večkrat pojavljala v milejši obliki,...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Boštjan Ahačič

Vse stvari v življenju se zgodijo z razlogom in tako se je AEQ klinična somatika zgodila meni. Spoznanje, da so najbolj preproste stvari v življenju najbolj kompleksne in obratno, še kako drži! Kot terapevt, ki se ukvarjam z ljudmi z akutnimi in kroničnimi težavami, mladimi, starimi, športniki, rekreativci in ostalimi,...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Dušica Gabrijel

Ko primerjam svoje današnje razmišljanje in občutke s tistimi pred več kot petimi leti, ko sem se prvič srečala z AEQ metodo, lahko rečem, da je res velika razlika in se je ne da opisati v nekaj stavkih. Več let sem imela težave s hrbtenico, fizioterapija in občasne vaje ob...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Keti Mastrovic

Za AEQ metodo sem izvedela od športno aktivnega prijatelja, ki je občasno odhajal na aktivne terapije h g. Alešu Ernstu. Njegovo navdušenje nad učinki AEQ metoda je tudi v meni vzbudilo zanimanje zanjo. Všeč mu je bila zaradi odpravljanja bolečin in spreminjanja našega fokusa razmišljanja v smeri učinkovite in nenehne...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje, Lidija Jakljevič

Pravijo, da se učitelj pojavi, ko je učenec pripravljen, res je bilo tako. Na 2. stopnjo AEQ sem se vpisala brez posebnih pričakovanj. Želela sem si nadgraditi, razširiti obstoječe znanje, še zdaleč pa nisem pričakovala takšnega viharja v moji glavi, ter da bom posledično naredila takšen korak naprej. Na seminarju...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje, Petra Šmid Seljak

Izobraževanje za učiteljico tretje stopnje, ki skozi aktivne terapije posameznika uči večjega čutno gibalnega zavedanja, je bila nekako izbira, ki je izbrala mene. Že prva stopnja je v meni vzbudila vznemirjenje, ki ga čutiš v telesu, ko najdeš tisto PRAVO. Poglabljanje vase skozi učenje AEQ metode, izvajanje AEQ vaj in...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1.stopnje, Urban Urbanc

Vedno bolj spoznavam, da nobena stvar v življenju ni naključna in tudi moje težave, povezane s hernijo v ledvenem delu hrbtenice, niso bile slučajne. Besedo ‘naključje’ namreč uporabljamo takrat, kadar nimamo informacije o vzrokih in je ta beseda le posebna oblika dojemanja posledic tistega, kar se nam zgodi ali s...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Jasna Vidic

Dolgo časa sem se na področju zdravja in fizičnega počutja v lastnem telesu počutila zelo slabo. Zavedala sem se, da na sebi nosim težak nahrbtnik svoje preteklosti in spoznala sem, da se bo potrebno potopiti v preteklost in se soočiti z demoni. Kljub letom dela na sebi, tako s pogovornimi...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Maja Tapaj

Zadnje nekaj let sem se srečala z raznimi izobraževanji, metodami in tehnikami, katerih glavni namen je bil delo na sebi. Lansko leto pa sem se prvič, na pravi način, srečala z Alešovo AEQ metodo, in se takoj brez pomisleka odločila za seminar učitelja 1. stopnje. To je bila najboljša odločitev,...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje, Lidija Jakljevič

… in moje potovanje po poti AEQ se nadaljuje na 3. stopnjo, skozi modul 1. Pred začetkom sem čutila nekakšno strahospoštovanje do 3.stopnje; imela sem pričakovanja, saj sem že iz 1. in 2. stopnje, ter drugih Aleševih seminarjev vedela, da Aleš vedno preseneti z nečim neznanim, novim, kompleksnim, a hkrati...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Dajana Frank

Že nekaj let opažam, da moje telo ne funkcionira tako, kot bi moralo. Kljub kratkotrajnim učinkom različnih terapij entropija vztrajno dela svoje. Z večjim neredom v telesu opažam, da čedalje več časa porabim tako za delo v službi kot v gospodinjstvu. Po seminarju mi je tako razlaga entropije kot ostalih...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje, Uroš Petan

Šolanje za pridobitev naziva učitelj 3 stopnje je razdeljeno v 5 enotedenskih modulov v razmaku 6 mesecev in torej traja 2 leti. Trenutno smo tik pred začetkom 3 enotedenskega modula. Posebnost 3 stopnje je prehod iz zgolj verbalnega v aktivno delo s stranko, takoimenovano aktivno učenje, ki temelji predvsem na...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje, Jasmina Rome Rodić

Moja pot do učitelja AEQ metode ® 3. stopnje Teče že šesto leto, odkar sem spoznala Aleša in njegovo delo na področju povezovanja uma in telesa, raziskovanja some, iskanja resničnih občutkov in čustev ter postopnega spreminjanja, ki omogoča življenje z manj bolečine, ki je srečnejše, bolj spontano in svobodno. Dolga...

Preberi več

NOVEMBER 2023

Seminar za učitelja AEQ metode® 4. stopnje 2. generacija