Učitelj AEQ metode® 3. stopnje

Predpogoji za udeležbo na 3. stopnji

Zaradi celovitosti in zahtevnosti tega programa ter odgovornosti, ki jo učitelj 3. stopnje nosi, bodo v ta program sprejeti samo tisti učitelji AEQ metode 2. stopnje, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje:

Vaš učitelj; Aleš Ernst, avtor AEQ metode

Vsakodnevno delam s strankami, ki se name obračajo predvsem zaradi kroničnih mišičnih bolečin. Naučim jih drugačne perspektive za vzroke bolečin in omejitev ki jih čutijo vsak dan. Z boljšim razumevanjem in vajami, bodo odpravili bolečine in izboljšali gibanje ter slabo držo, seveda če bodo vaje izvajali redno. Moje stranke so tudi profesionalni športniki, trenerji, rekreativci, ki bi radi obdržali uspehe, do katerih so prišli s trdim delom. AEQ metoda omogoča uspešno premagovanje stresa in bolečin z povečanjem učinkovitosti in nadzora gibanja ter s tem izboljša rezultate, povrne motivacijo ter na novo definira cilje in ambicije in to brez bolečin. Z njo se naučimo bolje kontrolirati svoje telo, um in povečati urejenost ter kompleksnost gibov in dela. Sem avtor knjige Lahkotno iz kroničnih bolečin. Vsakodnevno sem priča znatnim pozitivnim spremembam, ki jih AEQ metoda prinese v življenje in rezultate mojih strank.

O seminarju

Osnovna in srednja stopnja temelji na spoznavanju odnosov ter na razumevanju pomena uma in membrane ter komunikacije med njima. Bodoči učitelj 3. stopnje svoje znanje poglablja lahko le praktično, z vajami in razumevanjem principov, ki jih izvaja sam in uči druge, seveda ob teoretični razlagi. Ta mora biti domišljena in jasna, kajti šele z razumevanjem lahko oseba pravilno izvede in razume posamezen gib in niz gibov, ki sestavljajo vsako od vaj. Tako se razvija soma, ki dobro deluje le pri dobri komunikacij med umom in mišicami. Učitelj, ki razume pomen some, to razumevanje prenaša tudi na učence in kliente.

Osnovna in srednja stopnja izobraževanja omogočata razumevanje telesnega stanja, vpliv samozavedanja, izražanja ter samonadzora, kar vse določa človekovo osebnost, katere del sta tudi počutje in lastnosti some. Učenec spoznava pomembnost povezanosti med membrano in zavestjo ter spozna funkcijo ugodja ter bolečine.  

Izobraževanje na višji  stopnji nadgrajuje razumevanje omenjenih povezav s pomočjo naprednejše razlage fizikalnih in bioloških zakonov ter anatomije. Bistven del učenja na tej stopnje je izboljševanje sposobnosti opazovanja strankine drže ter njene pojave in osebnega pristopa. Učitelj ugotavlja, katere mišice so pri klientu kronično zakrčene in kje je izgubil nadzor nad membrano.

Učitelj višje stopnje ob opazovanju, palpaciji ter poslušanju zna dovolj dobro povezati to, kar čuti in vidi, s tem kar sliši ali razbere iz osebne izpovedi klienta pri individualni obravnavi in mu postopoma, skozi pogovor in praktično delo predstavi svoje razumevanje njegovega stanja ter razlogov za težave.

Učitelj višje stopnje zaradi svojega poglobljenega znanja klienta individualno obravnava uspešneje kot učitelj osnovne stopnje, stanje SMA pa pomaga odpraviti veliko hitreje, kot če bi se klient vaj in gibanja učil iz priročnika ali na skupinski delavnici.

Gotovo je najpomembnejša prednost te izobrazbene stopnje učiteljeva spretnost usmerjanja pozornosti na ključne klientove probleme. Le tako se učitelj s stranko poveže optimalno. Skupna pozornost stranke in učitelja uspešno zmanjša odtujenost uma in membrane, kar omogoča odpravo bolečin, kroničnih bolečin in čustvenih stanj.

Učitelj višje stopnje zaradi svojega poglobljenega znanja klienta individualno obravnava uspešneje kot učitelj osnovne stopnje, stanje SMA pa pomaga odpraviti veliko hitreje, kot če bi se klient vaj in gibanja učil iz priročnika ali na skupinski delavnici.

Gotovo je najpomembnejša prednost te izobrazbene stopnje učiteljeva spretnost usmerjanja pozornosti na ključne klientove probleme. Le tako se učitelj s stranko poveže optimalno. Skupna pozornost stranke in učitelja uspešno zmanjša odtujenost uma in membrane, kar omogoča odpravo bolečin, kroničnih bolečin in čustvenih stanj.

Pregled seminarja 3. stopnje

Višja stopnja učenja AEQ metode omogoči pridobitev naziva »učitelj AEQ metode 3. stopnje«.

Osnova šolanja na višji stopnji je somatski model razmišljanja, ki ga je razvil Moshe Feldenkrais nadgradili pa njegovi sodobniki Thomas Hanna in Martha Petherson. Njegov pristop se imenuje Awareness Through Movement ker se je prvič namensko uporabil notranji občutek za odpravo bolečin.

Učenje aktivnega dela na mizi pa temelji na osnovnih protokolih aktivne terapije, ki jo je začel razvijati Thomas Hanna, PhD. Ta metoda je manualna, ključno vlogo imajo terapevtove roke, ki usmerjajo učiteljevo in klientovo pozornost za boljši učinek učenja. Metoda omogoča ponovno učenje človekovega prvinskega naravnega občutenega gibanja, kar izboljšuje samozavedanje. Človek, ki trpi zaradi kroničnih ali akutnih mišičnih bolečin ali motenj, se nauči tako opazovati, spreminjati in nadzorovati živčno-mišične sisteme v svojem telesu.

Sam sem Feldenkraisove, Hannine in Petersenove ugotovitve dopolnjeval, jih posodobil in bistveno izboljšal. Tako je skozi moje dolgoletno delo s klienti in ob izobraževanju nastala AEQ metoda, katere avtor sem Aleš Ernst, učitelj 5. stopnje.

Izobraževanje te vrste vstopa na področje, ki ga znanost in zdravstvena oskrba še ne pokrivata zadovoljujoče. Namreč lajšanje bolečin in sprostitev ter izboljšanje funkcije mišic in živčnega sistema so ključni za zdravo življenje in nemoteno gibanje. AEQ metoda srednje stopnje seže do korenin večine kroničnih mišičnih bolečin, ki jih lahko odpravimo le ob pravem gibanju. Tega dosežemo lahko le s pomočjo razumevanja, ki bo spremenil delo možganov. Ti ne le da v telo pošiljajo impulze, možgani se lahko s pomočjo AEQ metode tudi reprogramirajo, kar je pomembno pri zdravljenju okvar živčno-mišičnega in skeletnega  sistema. To je pot do sprostitve  in ureditve some ter njene sintropije.

Podrobnosti o časovnici programa višje stopnje in delu med moduli

Vsak modul poteka od sobote do petka, od 9 ure zjutraj do 17 ure zvečer z 60 minutnim odmorom za kosilo ob 12:30.

Šest modulov vsebuje skupno 350 ur nadzorovanega učenja.

Skupno učnih ur: 750.

Kot dodatek učnim uram bodo učenci:

Vsebina modulov

Spoznavanje podrobne tehnike ocenjevanja izgube občutkov in nadzora uma nad telesom, ki temelji na prepoznavanju trajno aktiviranih refleksov (po T. Hanni): refleks rdeče luči (strah in žalost), refleks zelene luči (jeza in veselje) in refleks travme (adaptacija). Učenci se bodo medsebojno spoznali in se naučili petih metod, ki jih uporabljamo pri aktivnem delu na mizi (kinetično zrcaljenje, means-whereby,vodena pendikulacija, recipročna inhibicija in diferenciacija).

Te učitelju AEQ metode omogočajo učinkovitejšo pomoč pri klientovem spreminjanju senzorno motorne povratne zanke med membrano in zavestjo. Prvi modul vključuje lekcije o membranski filozofiji, zaščitni vlogi senzorno motorne amnezije in globljem razumevanju učnih metod individualnega dela s stranko na mizi.

Učenje aktivnega dela na mizi bo vključevalo delo na součencih, prejemanje aktivne terapije od učitelja 5. stopnje ter izvajanje delov aktivne terapije na učitelju. Vsak učenec bo nastopil v vlogah izvajalca, opazovalca in prejemnika aktivne terapije. Podrobno bomo obdelali refleks strahu in jeze ter funkcijo pritiska, ki ga refleksa omogočata v membrani. Naučili se boste primerno izvajati  in uporabljati protokol 1 in 2 namenjena odpravi povišanega tonusa mišic refleksa zelene luči.

Ukvarjali se bomo z marketingom in pristopi, ki okolici omogočajo razumeti metodo AEQ. Obravnavali bomo tudi primerno ureditev prostorov za izvajanje terapije ter se urili v komunikaciji s stranko.

Po obnovi in razjasnitvi nedoslednosti pri izvajanju protokola 1 in 2  ter dopolnitvi ocenjevanja trenutnega stanja stranke bomo veliko pozornosti usmerili v spremljanje in prilagajanje odnosa učitelja do stranke.

Spoznali in razumeli bomo vlogo refleksa korekcije in travme ter se naučili pravilno določiti in uporabiti protokol 3 in 4.

Učenje specifičnih AEQ vaj namenjenih podpori in utrjevanju naučenega skozi protokol 3 in 4 po aktivnih terapijah. 

Nadaljevali bomo z odstiranjem funkcij mišic in telesnih struktur ter s spremembami povezav med membrano in zavestjo. Ob rednem izvajanju vaj bomo obravnavali pravila spreminjanja super ega in njegovih avtomatiziranih vzorcev. Spoznali bomo vpliv aktivnih terapij na hitrost in globino spremembe zavesti in podzavesti.

Učenje aktivnega dela na mizi bo vključevalo delo na součencih, prejemanje aktivne terapije od učitelja 5. stopnje, kot tudi izvajanje delov aktivne terapije na učitelju 5. stopnje. Vsak učenec se bo skozi modul pogosto menjaval v vlogah izvajalca, opazovalca in prejemnika aktivne terapije. Naučili se boste primerno izvajati  in uporabljati protokol 3 in 4 namenjena odpravi povišanega tonusa mišic travma refleksa.

Del modula bo posvečen razumevanju vodenja daljših delavnic (6 – 8 ur) in online programov.

Preverili in dodelali bomo protokole 1, 2, 3 in 4  ter se pričeli poglabljati v podrobnosti živčno-mišičnega sistema. Pomemben del tega modula bo tudi primerno kombiniranje protokolov za doseganje optimalne odprave nerealne in nejasne komunikacije med živčnim in zgornjim delom mišičnega sistema. Spoznali boste kompleksnejše AEQ oblike izvajanja protokolov 1 in 4. 

Spoznali in razumeli bomo vlogo refleksa rdeče luči  ter se naučili pravilno določiti in uporabiti protokol 5 in 6.

Učenje specifičnih AEQ vaj® namenjenih podpori in utrjevanju naučenega skozi protokol 5 in 6 po aktivnih terapijah. 

Ukvarjali se bomo tudi z marketingom in pristopi, ki vodijo v dvig razumevanja okolice do funkcije AEQ metode.

Učenje aktivnega dela na mizi bo vključevalo delo na součencih, prejemanje aktivne terapije od učitelja 5. stopnje ter izvajanje delov aktivne terapije na učitelju 5. stopnje. Vsak učenec se bo skozi modul pogosto menjaval v vloga izvajalca, opazovalca in prejemnika aktivne terapije. Naučili se boste primerno izvajati  in uporabljati protokola 5 in 6 namenjena odpravi povišanega tonusa mišic refleksa rdeče luči.

AEQ razumevanje vloge centra in spodnje periferije ter funkcije kosti in sklepov spodnjega dela telesa. Spoznali in izvajali bomo protokola 7 in 8 za urejanje težav medenice, kolkov, kolen, gležnjev ter stopal.

S tem bomo lahko po izvedenih osnovnih protokolih centra pomagali urejevati izgubo občutka in nadzora nad nogami. Preverili in dodelali bomo protokole 1, 2, 3, 4, 5 in 6  ter nadaljevali poglabljanje v podrobnosti živčno-mišičnega sistema.

Spoznali in razumeli bomo vlogo nog ter se naučili pravilno določiti, uporabiti in izvajati protokola 7 in 8.

Pomemben del tega modula bo tudi primerno kombiniranje naučenih protokolov za doseganje optimalne odprave nerealne in nejasne komunikacije med živčnim in spodnjim delom mišičnega sistema.

Učenje specifičnih AEQ vaj namenjenih podpori in utrjevanju naučenega skozi protokol 7 in 8 po aktivnih terapijah. 

Osvojili bomo osnove čustvenih odzivov ter povezav karakternih vzorcev ter obnašanja na mizi ter odnosom do izvajanja vaj. Učenje aktivnega dela na mizi bo vključevalo delo na součencih, prejemanje aktivne terapije od učitelja 5. stopnje ter izvajanje delov aktivne terapije na učitelju 5. stopnje. Vsak učenec se bo skozi modul pogosto menjaval v vloga izvajalca, opazovalca in prejemnika aktivne terapije.

Del modula bo posvečen vlogi dihanja pri produkciji energije ter pristopom urejanja dihalne funkcije skozi AEQ dihanje®.

AEQ razumevanje vloge centra in zgornje periferije ter funkcije kosti in sklepov zgornjega dela telesa. Spoznali in izvajali bomo protokola 9 in 10 za urejanje težav ramen, rok, vratu in čeljusti.

Preverili in dodelali bomo protokole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 ter nadaljevali poglabljanje v podrobnosti živčno-mišičnega sistema.

Spoznali in razumeli bomo vlogo nog ter se naučili pravilno določiti, uporabiti in izvajati protokola 9 in 10.

Pomemben del tega modula bo tudi primerno kombiniranje naučenih protokolov za doseganje optimalne odprave nerealne in nejasne komunikacije med živčnim in Zgornjim delom mišičnega sistema.

Učenje specifičnih AEQ vaj namenjenih podpori in utrjevanju naučenega skozi protokol 9 in 10 po aktivnih terapijah. 

Ukvarjali se bomo z razumevanjem osnov vpliva čustev na povezanost membrane in uma, z vlogo užitka ter bolečine v njunem medsebojnem komuniciranju ter vplivu čustev na sintropijo in entropijo some in njene okolice.

Del modula bo posvečen razumevanju vodenja celodnevnih delavnic (8+ ur) in online programov.

Ponavljanje in prevetritev naučenega v vseh protokolih. Preverjanje naučenih pristopov v prvih štirih modulih ter vpogled v lastna spoznanja in inovacije pri učenju metode. Preučevanje zahtevnejših primerov in pregled pristopa do posebej težavnih stanj.

Še posebej se bomo posvečali težavam, ki jih imajo ljudje s skoliozo, spondilitisom, kalcinacijami, umetnimi sklepi ter hudimi obrabami ter tako zaokrožili celotno šolanje višje stopnje.

Posebej se bomo posvetili težavam, kot so skolioza, spondilitis, kalcinacije, umetni sklepi in huda obraba sklepov ter tako zaokrožili celotno srednješolsko izobraževanje.


Ukvarjali se bomo z razumevanjem osnov vpliva čustev na povezavo membrane in uma, vloge užitka in bolečine v njuni medsebojni komunikaciji ter vpliva čustev na sintropijo in entropijo some in njene okolice.

Del modula bo namenjen višanju razumevanja vloge telesa, podzavesti in AŽS na čustvovanje, vedenje in življenje učitelja in njegovo partnersko zvezo za boljšo pripravljenost na nadaljevanje šolanja v visoko stopnjo.

Šolanje bodo učenci končali z aktivno terapijo na stranki in medsebojnem ocenjevanju.

Vsebina modulov se lahko med šolanjem tudi spremeni v odvisnosti od šolane skupine

Predstavniki AEQ sveta, ki so vplivali na šolanje višje stopnje

Moshe Feldenkrais

 (1904 –1984) je bil aktiven športnik in odličen fizik, inženir in znanstvenik. Bil je spoštovan inštruktor juda in avtor nekaj knjig o tej veščini. Do svojega 50. leta se je ukvarjal predvsem s fiziko, v tem času pa se mu je povrnila stara poškodba kolena, ki ga je močno ovirala pri hoji. Operacijo kolena je odklonil. Ker prvotna poškodba ni imela tako dramatičnih posledic, je menil, da njegova trenutna nesposobnost morda ne izvira iz poškodbe same, pač pa je to le odziv na poškodbo. Začel je opazovati, kako hodi in kako se pri tem odzivajo njegova kolena, kako jih uporablja. Ugotovil je, da mu pomagajo kratki nežni gibi, vse drugo je bilo boleče.

Svoj izurjeni analitični um je usmeril na vprašanje, kako funkcioniramo kot človeška bitja. Začel se je izobraževati v anatomiji, nevrologiji in podobnem. Pri prenašanju bolečine so mu vsekakor pomagale tudi izkušnje, ki si jih je pridobil v judu in drugih oblikah gibanja. Naučil se je hoditi brez bolečine.

Poleg tega je razvil revolucionarno razumevanje, kako se ljudje učijo in funkcionirajo, kar je postalo osnova metode Feldenkrais. To delo je najprej opisal v svojem delu Body and Mature Behavior, nato pa vzgojil vrsto praktikov.

Thomas Hanna

(1928-1990) je vse svoje življenje odkrival načine, kako iz človeka izvabiti skriti potencial in ga razvijati, kajti menil je, da je to ključ do svobode, tako fizične kot intelektualne ter duševne. Prepričan je bil, da ima vsakdo v sebi moč za sprejetje odgovornosti za svoja lastno življenje in ravnanje.

O metodi somatske izobrazbe je pisal v svoji prelomni knjigi Somatika: Ponovno prebujenje miselnega nadzora nad gibanjem, fleksibilnostjo in zdravjem. V knjigi je jasen vpliv Feldenkraisove funkcijske integracije in zavedanja skozi gibanje.

Hanna je odkritje senzorno-motorne amnezije in svoje preproste rešitve za skrivnostna stanja bolečine nadgradil v metodo, Hanna somatiko. Nastal je učni program za učitelja Hanna somatike. Žal je nadaljnji razvoj njegove metode prekinila avtomobilska nesreča, v kateri je podlegel, in to ravno med šolanjem prve skupine 38-ih učencev. Kot je povedal, je bil to začetek spopada z vse pogostejšimi kroničnimi bolečinami, ki jih prinaša sodoben način življenja. Na srečo je na druge prenesel vsaj del svojega obsežnega znanja ter tako omogočil nadaljnji razvoj somatskih metod, med katere spada tudi AEQ metoda®.

Avtor AEQ metode in vaš učitelj na šolanju 3. stopnje Aleš Ernst

Učenje AEQ metode in AEQ vaj je postalo glavno področje mojega profesionalnega življenja, v katerega vlagam svoj čas, pozornost in energijo. Skozi večletno delo sem naučeno pri učiteljici Marthi Peterson dodobra nadgradil, ter se trudil odpraviti pomanjkljivosti, nastalimi zaradi prezgodnje smrti Thomasa Hanne. Opazil sem, da je tudi Feldenkraisova metoda nezadostna za trajno urejanje močnejših izgub nadzora nad telesom in njena razlaga mestoma nelogična za sodoben način življenja. Zato sem združil različne somatske modele s ostalimi znanji fizike, mehanike, psihologije, nevrologije, elektotehnike, športa in razvil svojega, ki zanesljivo pomaga vsakomur, ki je pripravljen vložit svoj čas, voljo in pozornost v spremembo odnosa med telesom, podzavestjo in zavestjo. Na tak način spremenite vpliv nespremenljive preteklosti na sedanjost in tako odpravljate vzroke za kronične bolečine in stanja.

Martha Peterson

Martha Peterson je certificirani učitelj klinične somatike po metodi Thomasa Hanne, strokovnjak za gibanje ter ustanovitelj programa Essential Somatics®. Je avtorica knjige Move Without Pain in autor več DVD jev z gibi klinične somatike. Martha je iz Hanna somatike diplomirala na inštitutu Somatic Systems v Northamptonu, MA in je kot učitelj klinične somatike potrjena pri Novato inštitutu za somatske raziskave v Novato, CA. Ima diplomo iz plesne vzgoje Državne univerze v New Yorku in diplomo Massage Therapy iz nacionalnega holističnega inštituta v Oaklandu v Kaliforniji. Martha je članica Združenja za somatsko izobraževanje Hanna (AHSE) in Mednarodnega združenja za izobraževanje in terapijo Somatic Movement (ISMETA).

Njena strokovnost izhaja iz več kot 30 let dela s strokovnjaki na področju plesa, telesne manipulacije in somatskih disciplin. Martha je odkrila Hanna Somatic Education v iskanju rešitev  kronične bolečine kolka in kolena zaradi poškodb nastalih po letih profesionalnega plesa; HSE je edina metoda, ki jo je naučila omiliti in zmanjšati njeno bolečino in posturalna neravnovesja ter ji omogočiti svobodo gibanja. Ugotovila je, da je obvladovanje zdrave telesne mehanike in  propriocepcije ključ do ohranjanja prožnosti in svobode gibanja.

Martha poučuje o usposabljanju in delavnicah s področja klinične somatike po vsej ZDA in na mednarodni ravni. Imel sem to čast, da sem bil del prve skupine, ki je skozi njeno šolanje pridobila znanje ter razumevanje pristopa Thomasa Hanne, bistveno omiliti lastne bolečine in pričeti z učenjem klinične somatike v Sloveniji. Njena strast, odločenost in znanje so mi omogočili pridobitev modelov razmišljanja potrebnih za nastanek AEQ metode®

 

Podelitev licence 3. stopnje

 Zahteve, ki morajo biti izpolnjene za podelitev licence so:

Slike iz šolanj za učitelja AEQ metode

Mnenja o šolanju AEQ metode®

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Damjana Kristanc

Z AEQ metodo sem se srečala oktobra 2016, ko sem prišla na prvo aktivno terapijo k Alešu. Zadnja tri leta sem imela stalne bolečine v križu, hrbtu, kolenih, kolkih, ramenih… skratka povsod. Obiskala sem veliko zdravnikov specialistov, ki pa niso našli prave diagnoze oziroma vzroka zakaj imam bolečine. To obdobje...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Dajana Frank

Že nekaj let opažam, da moje telo ne funkcionira tako, kot bi moralo. Kljub kratkotrajnim učinkom različnih terapij entropija vztrajno dela svoje. Z večjim neredom v telesu opažam, da čedalje več časa porabim tako za delo v službi kot v gospodinjstvu. Po seminarju mi je tako razlaga entropije kot ostalih...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Lana Bauman

Od konca izobraževanja za učitelja AEQ metode prve stopnje se mi je življenje obrnilo na glavo. Na življenje sem začela gledati drugače – skozi oči vzrokov in posledic fizikalnih zakonov in kršenje ali upoštevanje le teh. Zdaj se zavedam, da naključja ne obstajajo, da so vsak “slučaj, sreča ali nesreča”...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Uroš Petan

Od prvega dela seminarja (3 dnevni) do danes sem ˝švoh˝. Rahlo me bolijo mišice, ki so se po mnogih letih sprostile – podaljšale. Energijsko sem na cca 65%. Pojavila se je nenavadna diareja, sanje z resno vsebino – nepredelane zadeve iz preteklosti, potreba po spanju je močno povečana, itd. Skratka,...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje, Sonja Gerkman

Po zaključenem tretjem dnevu seminarja, sem se v ponedeljkovo jutro proti pričakovanjem zbudila polna energije in optimizma. Po opravljenih dnevnih obveznostih, sem se odpravila v hrib, z namenom, da se usmerim vase, analiziram stanje telesa med hojo in  zberem misli. Presenetljivo lahkotno sem se počutila, lahka kot pero. Opazovala sem...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Kareem Al Saleh

Profesionalni šport in napačen pristop k treningu sta me je pripeljala do toliko poškodb in bolečin , da sem potreboval in dlje iskal rešitev za vse močnejše kronične bolečine v telesu, slabo voljo in utrujenost. Pot me je pripeljala do Aleša , ki je imel drugačen pristop od vseh ostalih....

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje, Jasmina Rome

Po opravljeni 1. stopnji izobraževanja za AEQ učitelja somatskih gibov mi je življenje vse bolj preplavljala filozofija te metode. Pričela sem drugače razmišljati, dojemati stvari, drugače čutiti, se gibati. Naučeno in dojeto sem živela sama, seveda pa sem znanje predajala tudi naprej. A želela sem se naučiti več, želela sem...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Anja Jarkovič

SPOZNANJA IN RAZUMEVANJE 1. STOPNJE AEQ METODE Že nekaj let se potapljam v svoj notranji svet in želim razumeti zakaj delujemo tako kot delujemo in zakaj čutimo tako kot čutimo. AEQ metoda ponuja in pomaga pri razumevanju le tega, v bistvu je še veliko več, saj s pomočjo fizike, psihologije,...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje, Matjaž Zupan

Na 2. stopnji sem poglobil način razmišljanja glede težav in poškodb ki nas pestijo. Iz razumevanja kako odpravljati težave in bolečine v telesu, sem dobil znanje, zakaj sploh prihaja do teh težav in kako se projecirajo na telo iz načina življenja, razmišljanja in preteklih dogodkov. Ko spremljam tekmovalce mi je...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Simona Lesar

V življenju ima vsak vsega dovolj. Eni imajo več izkušenj, drugi malo manj. Vsak ima znanje na raznih področjih, če ne prirojenih ali priučenih, so ga naučile izkušnje. Jaz osebno sem hvaležna, ker so me resnično napolnile z obilo informacijami in so me pripeljale na pot, kjer se ljudje ustavijo...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Gorazd Ažman

Tekom seminarja sem močno poglobil svoje razumevanje senzorno motorne amnezije – SMA, zakaj do nje pride in kako negativen vpliv ima na kvaliteto našega življenja. Nezadovoljstvo, slabo počutje, bolečine, nespečnost so posledica SMA, saj zaradi nje prihaja do slabšanja razmerja med vloženim delom in dobljenimi rezultati, to pa povečuje nered...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Dunja Gačnik

O AEQ metodi sem prvič slišala in brala na internetu, kjer sem našla tudi Aleša in njegovo stran na Facebooku. Eno leto sem ga spremljala, brala njegove članke in razmišljala o pozitivnih učinkih metode. Sama sem namreč že 8 let inštruktorica pilatesa in moj pristop je že od samega začetka...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Mojca Centrih

Aeq metoda je del mene že četrtino časa mojega življenja. Kaj vse mi pomeni najbolj vedo tisti, ki me poznajo celo življenje. Kako nizko lahko pade človek, ki ni v stiku s samim sabo sem občutila na lastni koži. Kako težko je, ko ne ločiš, kateri glas znotraj tebe je...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Blaž Jurečič

Skozi svojo športno kariero sem napredek smatral le, če je bilo telo nasljedni dan utrujeno. V kolikor nisem dal vsega od sebe sem imel slab občutek. Tak način dela me je pripeljal do kroničnih bolečin, zdravstvenih težav.Ko sem se z AEQ metodo soočil na delavnici cca. 2 leti sem bil...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Kajetan Žilevski

Mnenje o šolanju za učetelja AEQ metode: Sam sem se udeležil učiteljskega programa prve stopnje saj sem se želel poglobiti v znanje, ki sem ga osvojil na individualnih urah pri Karimu in z branjem knjig, ki so bile priporočene na Aleševi strani. Z programom sem znanje defenitivno poglobil, še več,...

Preberi več

NOVEMBER 2024

Seminar za učitelja AEQ metode® 3. stopnje 4. generacija