Mnenje o AEQ odnosih® 1. stopnje, Gorazd Ažman

Dobro se spomnim, s kakšnimi pričakovanji sem se odzval na najavo nove smeri razvoja AEQ metode. Tako v svojem privatnem življenju, kot pri poslovnem sodelovanju, sem pri sebi z vsako stopnjo izobraževanja vedno znova spoznaval, kako učinkoviteje sodelujem z drugimi ter kako pozitivno to vpliva na moje počutje in ljudi s katerimi preživim več časa. Z izvajanjem AEQ vaj sem najprej odpravil težave na telesni ravni, večino časa po tem pa še vedno namenjam temu, da se tja nebi več vrnil.

Na seminar za Učitelja AEQ odnosov 1. stopnje sem se prijavil dokaj hitro po razpisanem terminu, sem pa v tednih pred začetkom imel močne telesne odzive. Ti so me motivirali, da sem tekom seminarja delil zahtevna lastna spoznanja. Bilo je zelo težko, a mi je omogočilo dobiti nov in drugačen pogled nase. Tako od učitelja, kot od soudeležencev. Iz Brežic sem odnesel težak nahrbtnik, sem pa pridobil tekom seminarja veliko novega znanja in zavedanja, kako ta nahrbtnik izprazniti, da bo moja pot naprej lažja.

Format seminarja je bil do neke mere pričakovan in skladen z dosedanjo prakso. Teoretični del je primerno prenesen na nas udeležence, pomembne del seminarja pa je namenjen obravnavi udeležencev in s tem praktičnem prikazu uporabe pristopov, ki so del AEQ odnosov. Ta intenziven del vsakega od nas, vključno z učiteljem, podpre pri nadaljnjem učenju, raziskovanju in napredku. Menim, da je ta praktični del izobraževanja zelo pomemben za zmožnost prenašanja naučenega naprej. Skupina je bila primerno raznovrstna, da smo lahko tudi na primerih obravnavali različne medsebojne odnose. Obravnavali smo partnerske odnose v fazi razvoja, zrele odnose, poškodovane odnose, razpadle odnose in to na relaciji partnerjev ter starš-otrok. Odprto deljenje izkušenj in spoznanj ter sprejemanje razlag, je pomembno vplivalo na vse kar smo se naučili. Vsak od nas je dobil toliko, kolikor je bil pripravljen in sposoben sprejeti in prenesti.

Potek in vsebino tega seminarja težko primerjam s seminarji AEQ metode in AEQ dihanja, saj odpira nova, pomembna področja.

Ljudje smo družabna bitja, posebej za nas, ki živimo v tem delu sveta so bili dobri medsebojni odnosi ključni za preživetje. Potrebo po tem nosimo v sebi. Kako pomembni so za nas odnosi lahko proučujemo skozi naš jezik in branje spoznanj antropologov. Poleg ednine in množine uporabljamo dvojino. Točneje, uporabljamo dve vrsti množine, ločimo ali je nečesa več in več kot pet. Poleg tega imamo šest sklonov, s katerimi jasno opišemo odnos do samostalnika. Tako v našem jeziku že na ravni samostalnika lahko določimo v kakšnem odnosu smo do osebe. Iz jezika in njegove rabe je možno sklepati, da smo v odnose usmerjena kultura. Antropologi ugotavljajo, da je tako močno v odnose usmerjenih zelo malo kultur. (povzeto po izr. prof. dr. Vesna Vuk Godina)

Zato je še toliko pomembneje, kako uspešni smo pri odnosih. Če ti niso urejeni, na nas vplivajo še močneje, kot na pripadnika katere druge kulture. Sodelovanje na tem seminarju je zato zelo zahtevno in tedni po njem tudi. Vendar brez tega procesa ne moremo narediti dovolj velikega koraka naprej, da lahko to znanje predajamo naprej. Hkrati pa si omogočimo imeti več delujočih in zdravih odnosov, s čimer lažje udejanjimo spremembe, saj nas pri tem okolica podpira in ne ovira. Prav sledenje je pogosta težava, ko se posameznik želi spremeniti, pa na novi poti ob močnih vplivih okolice težko obstane.

Gorazd Ažman, učitelj AEQ odnosov 1. stopnje

Preberite še: