Jana Pretnar, učiteljica AEQ metode® 1. stopnje – Informacijski vakum in pomen razlage

Informacijski vakum. Besedi o katerih nisem, pred spoznavanjem z AEQ metodo, globlje nikoli razmišljala. Ja, vsi se verjetno lahko strinjamo, da smo v informacijski dobi, v kateri živimo, prezasičeni z ogromno količino informacij, ki so vse okoli nas in na vsakem koraku. Pa naj bo govor o družbenih omrežjih, spletu, televiziji, … praktično smo z vseh strani bombardirani z informiranostjo, ki nas (pre)hitro potegne v še večje nerazumevanje, saj nam nudi hitre ter lažje rešitve, ki ustrezajo našemu tempu življenja, a nas hkrati oddaljuje od poglobljene razlage, njihovega razumevanja in širše slike. Kratkoročno nam velika količina informacij nudi obliž na našo rano, a nam dolgoročno rano le poglobi.

In tu nastopi besedna zveza »informacijski vakum«, katerega definicija je: pomanjkanje informacij povzroča oz. poveča špekulacije, opravljanje in govorice. Kako je torej sploh možno, da lahko prihaja do pomanjkanja informacij? Ne prihaja torej do pomanjkanja količine informacij, temveč do pomanjkanja kvalitetnih informacij, ki bi bile pravilno razumljene. Vprašati se je torej potrebno kako povečati svojo raven kvalitetnega pretoka informacij in zmanjšati svoj komunikacijski šum?

Ko nam zdravnik npr. po poškodbi, poleg zdravil, predlaga še počitek in zmanjševanje ravni stresa v vsakdanu, nam njegovi napotki ne »ustrezajo« ali pa jih preslišimo oz. jih ne želimo slišati, saj smo vendar navajeni svojega načina življenja in se enostavno ne znamo upočasniti, spočiti, izklopiti od divjega tempa, tudi takrat, ko bi se morali in imamo vse možnosti za to. Enostavno ne znamo in ne zmoremo, saj počitek, sprostitev ni v naši naravi. In tu se pojavi informacijski vakum, saj ne razumemo, kaj nas je pripeljalo do poškodbe oz. zakaj smo se poškodovali ter za svoje težave enostavno ne najdemo prave rešitve. Medtem nadaljujemo svoje življenje po starih vzorcih in ob ponovni poškodbi začnemo, poleg zdravnikov, iskati razlago in hitro rešitev za svoje boleče stanje še pri prijateljih, znancih ali na spletu. S tem si ustvarimo le še večji informacijski vakum, saj z večjo količino informacij, vendar hkrati s pomanjkanjem kvalitetnih informacij ter primerne in poglobljene razlage, le povečujemo razkorak med resnico in našo iluzijo. Rezultat tega je, da se naše stanje dolgoročno niti ne more izboljšati in le vprašanje časa je, kdaj se nam bo poškodba ponovila.

AEQ metoda nudi, v kombinaciji vaj in razlage, način za zmanjševanje informacijskega vakuma znotraj nas. Ključen dejavnik spremembe na bolje je naše razumevanje, da informacijski vakum znotraj nas dejansko obstaja.

Kaj se pravzprav sploh dogaja z nami? Kje smo, kdo smo, kako smo in zakaj smo tako? Zakaj se nam določene stvari, poškodbe, dogodki ponavljajo? Razumevanje nas samih nam nudi zmanjševanje informacijskega vakuma in nas dolgoročno usmeri na pravo pot. Ko ima človek na voljo informacije, ki jih potrebuje ter jih je pripravljen sprejeti, lahko vpelje spremembe ter postopoma zmanjšuje svoj informacijski vakum, ki je hkrati nujen za delovanje senzorno motorne amnezije v telesu. Večji, kot je naš informacijski vakum, večja je naša senzorno motorna amnezija v telesu.

Poleg rednega izvajanja AEQ vaj je, za spremembo na bolje, tako bistvenega pomena še razumljiva razlaga s strani AEQ učitelja, ki na primeren in razumljiv način razloži ozadje vzrokov za kronično bolečino, gibalno omejitev, ponavljajoče se poškodbe, slabo počutje, bolezen, … .

Na ta način, lahko preko praktičnih izkušenj, ki jih dobimo z vajami, in primerno razlago, zapolnimo svoj informacijski vakum z novimi in primernimi informacijami, ki nam postopno omogočajo višjo stopnjo razumevanja, urejenosti in učinkovitosti. Na razumljiv in poglobljen način prejete informacije namreč lažje povežemo z našimi gibi, ki nam omogočijo nadaljne spremembe pri reševanju naših izzivov, saj z višjo stopnjo razumevanja samih sebe in boljšega občutka znotraj nas, postopoma izboljšujemo svoje stanje. Začnemo razumeti kaj in na kakšen način lahko postopno spreminjamo, da si dolgoročno lahko ustvarimo večjo sintropijo in manjšo entropijo.

Zavedati se je potrebno, da AEQ vaje predstavljajo orodje in ne naše celostne rešitve, saj so poleg izvajanja vaj pomembne tudi zavestne spremembe v naših dejanjih in komunikaciji. Vaje imajo torej funkcijo urejanja našega gibanja, saj nam nudijo možnost ponovne vzpostavitve izgubljenega ali oslabljenega stika s svojim telesom, ter nam preko razlage, hkrati nudijo možnost za zavestne spremembe, ki jih lahko naredimo v naših dejanjih in komunikaciji. Pomembno je vedeti, da ni razlike med neurejenim nenadzorovanim gibom in neurejenimi izrečenimi besedami ali dejanji. Odsotnost nadzora nad gibi, ki ga začutimo med vajami, kaže na senzorno motorno amnezijo, besede pa na stanje in način razmišljanja, naša prepričanja in mišljenja.

Gre torej za preplet v urejenosti med našo pisno in verbalno komunikacijo ter gibanjam in držo, ki hodijo z roko v roki.

 

Jana Pretnar, Učiteljica AEQ metode®I. stopnje

Preberite še:

i vakum. Besedi o katerih nisem, pred spoznavanjem z AEQ metodo, globlje nikoli razmišljala. Ja, vsi se verjetno lahko strinjamo, da smo v informacijski dobi, v kateri živimo, prezasičeni z ogromno količino informacij, ki so vse okoli nas in na vsakem koraku.