Vesna Tomšič, Učitelj AEQ metode® 2. stopnje – Pomen prepoznavanja stanja AŽS za primerno učenje AEQ metode

V vednost; AŽS = Avtonomni živčni sistem

Prepoznavanje stanja AŽS stranke, je za učitelja AEQ metode pomembno, saj to vpliva na način vodenja vaj in potrebno razlago AEQ metode, brez katere stranka ne bo razumela kaj in zakaj se ji dogajajo težave, ki jih ima in kako to vpliva na izvajanje AEQ vaj pri njej.

Pri osebi, ki je v prevladujočem delovanju simpatičnega živčnega sistema, bo učitelj opazil, da se ji pri izvajanju AEQ vaj mudi, je nepotrpežljiva, gibe izvaja trdo in okorno. Lahko tudi zamuja na termin vadbe, ker ima natrpan urnik, je z mislimi že  pri naslednjem opravilu, želi vajo narediti čim prej, veliko govori, se nemirno popravlja na podlagi, nima fokusa….

Tako osebo prvotno učimo le vaje klinične somatike, ki jih poenostavimo, da jih bo oseba lahko izvajala lahkotno, brez pretirane porabe  , truda in upočasnjeno. Potrpežljivo in z potrebnim časovnim podaljšanjem vključevanja v vaje, jo skušamo upočasniti in s tem dovolj umiriti, da bo sploh znala zadosti občutiti telo in več opaziti med vajo. S tem ne bo izgubila zaupanja, da nekaj ne zna, ne dela prav, kar bi ji še povečalo napetosti in trdoto mišic.

Razlaga, ki jo vključimo kot učitelj, se osredotoči na strankino predstavo, kaj je lahkotno , mehko, prijetno gibanje, kako to vpliva na porabo energije in s tem na življenjsko energijo osebe, njeno utrujenost, bolečine…Ko oseba začenja bolje razumeti vse to in je bolj umirjena pa postopno dodajamo AEQ vaje in stopnjujemo kompleksnost le teh, da stranka ne izgubi volje. S tem postopno spreminjamo komunikacijo med umom in telesom pri stranki, ki vodi v njeno realno stanje, kar ima lahko za posledico tudi depresijo, kar ji je potrebno vnaprej razložiti.

Pomanjkanje energije in izgorelost sta v današnjem času, ko prevladuje simpatičen način delovanja celotne družbe in zaradi tega povečanega mišičnega tonusa, kot posledice potlačenih čustev, zaradi blokade  samo izražanja, pretiranega samonadzora in ne  izražanja pristnih avtentičnih čustev na zrel, odgovoren način.

V nasprotju z opisanim, je dominantno parasimpatično stanje AŽS pri stranki, ki je preizkusila že več načinov pomoči in terapij, zato bo pri njej motiviranost za AEQ vaje izziv tudi za učitelja, da bo pripeljal osebo v stanje, ko se bo želela ukvarjati s seboj in aktivirati svoje delovanje v gibanju in ostalih področjih življenja, saj nima zadostne energije in je poskusila že marsikaj, brez uspeha. Učitelj AEQ ji lahko pomaga, da pride do sprostitve energije iz zakrčenih mišic in tako pridobi več življenjske energije za delovanje. Bistveno je razumevanje, kako je prišlo do stanja dominantnosti parasimpatika , zaradi prvotno kronično vključenega simpatičnega delovanja , brez vmesnega  zadostnega izmenjevanja z parasimpatičnim stanjem. Zaradi tega je telesu onemogočena regeneracija in optimalno ponovno delovanje simpatičnega živčnega sistema, ostaja v parasimpatičnem delovanju, brez energije in volje za izpolnitev svojih potreb in želja.

Ko oseba to razume, bo tudi usmerjanje v aktivnosti izvajanja  dvajsetminutnih AEQ vaj z občutkom, brez pretiravanja in truda ter bolečin, pridobila voljo, da se posveča svojemu telesu- somi.

Zavedati se, da imamo zavestno možnost vplivati na način delovanja AŽS z  redno vadbo in urjenjem zlasti aktivacije parasimpatičnega dela AŽS  z AEQ vajami in dihanjem,  ki pripomore k mentalnim sposobnostim, regulaciji hormonov, regeneraciji, kvalitetnemu spanju. Boljše pa je tudi delovanje simpatičnega živčnega sistema, ko je  le to potrebno in ni vklopljeno večino časa v dnevu, kar se pozna na boljši motoriki, čustvenih odzivih, metabolizmu, aktivnosti imunskega odziva pri infekcijah, ravni energije, počutju ter s tem kvaliteti življenja. Poznavanje in prepoznavanje prevlade simpatičnega ali parasimpatičnega stanja in povezovanja z vzroki za taka stanja ter kako regulirati odstopanja, se učimo skozi AEQ metodo pri tem nam pomaga učitelj z svojim znanjem do razumevanja, boljšega čutenja sebe in sprejemanja odločitev za spremembe, za kar pa si je s strani stranke potrebno vzeti  najprej čas za učenje, dodati še pozornost in zadostno energijo. Pomoč pri tem je AEQ metoda in upoštevanje usklajene aktivacije obeh vej AŽS.

V času zime je počitek še kako potreben in s tem  potrebno vključiti več časa parasimpatični živčni sistem kot simpatični, da bomo spomladi hvaležni svoji pravilni odločitvi in imeli več energije za delovanje v  simpatičnem načinu.   Lepe in mirne praznike z pristnimi čustvi vam vsem želim.

Vesna Tomšič, Učiteljica AEQ metode® 2. stopnje

Preberite še:

Prepoznavanje stanja AŽS stranke, je za učitelja AEQ metode pomembno, saj to vpliva na način vodenja vaj in potrebno razlago AEQ metode, brez katere stranka ne bo razumela kaj in zakaj se ji dogajajo težave, ki jih ima in kako to vpliva na izvajanje AEQ...