Dušica Gabrijel, Učiteljica AEQ metode 1. stopnje – Informacijski vakum in pomen razlage

Pri iskanju za odpravo bolečin se pri ljudeh zaradi nerazumevanja dejanskih vzrokov njihovega slabega počutja in neustreznih pojasnil ter informacij s strani medicine in farmacije, pojavi stanje, ki mu rečeno informacijski vakum. Za svoje težave in bolečine ne najdejo prave rešitve in ne vedo, zakaj in kakšen je razlog za tako stanje. Iščejo izkušnje drugih, informacije na spletu ali pri zdravniku, ki jim dajo veliko različnih odgovorov in priporočil, vendar pogosto ostanejo brez zadovoljive pojasnitve. Brez razumljive razlage vzrokov stanja tudi ni verjetno, da se jim bo stanje dolgoročno izboljšalo.
Zato je ključen dejavnik uspešnosti dela učitelja AEQ metode®, razumljiva razlaga dejanskih vzrokov za kronične bolečine ali gibalne omejitve, saj začnejo stranke oziroma udeleženci delavnic nove informacije povezovati s praktično izkušnjo izvajanja AEQ vaj, ki imajo funkcijo urejanja gibanja, vendar v stanju informacijskega vakuma ne pride do dolgoročnega izboljšanja stanja, saj se ne naučijo dovolj, da bi si lahko pomagali sami. S primerno razlago in redno komunikacijo s strankami v zvezi z nadaljnjo pomočjo jim omogoča, da povečajo učinke AEQ vaj, urejenost in učinkovitost in z drugačnim razumevanjem in novim znanjem zmanjšajo ali odpravijo kronična stanja in bolečine.
Ko učitelj AEQ metode® na razumljiv in jasen način stranki predstavlja vzroke za neurejeno stanje ter jo uči izvajanja AEQ gibov, je, kot da bi spet z znanjem in zavedanjem pristopila k urejanju nereda v sebi in izven sebe. Postopoma začne z vlaganjem časa in energije ter primerno pozornostjo sestavljati povezave mišic, ki izvajajo gib. In vse bolj se zaveda, kaj dela ter to zna uporabiti za izboljšave in s tem dviguje učinkovitost in sintropijo.
V procesu učenja bo stranka lažje stopnjevala nivo urejenosti znotraj same sebe in povečevala razumevanje, nato pa podane razlage povezala z gibi in tako informacije spremenila v znanje, ki ga bo uporabila za rešitve problemov. Učitelj je pozoren na nenadzorovane gibe stranke in njegove izrečene besede, saj gibi kažejo stanje senzorno-motoričnega sistema, besede pa stanje in način razmišljanja, prepričanja in mišljenja. Vsekakor pa mora učitelj najprej dovolj nadzirati in razumeti sebe, da se skozi učenje in urejanje sebe ter ozaveščanje nezavednega delovanja spreminja, izboljšuje in nadzoruje svoje besede, tako v ustni kot pisni komunikaciji, saj le tako lahko pomaga izboljšati življenje drugim.
Stranka z večjim razumevanjem in čutenjem telesa skozi vaje in podano razlago postopoma izboljšuje svoje stanje in vedno bolj se lahko uči tudi sama. Občasno pa ob novih spoznanjih s pomočjo učitelja viša svoje znanje, čustveno zrelost in gibanje. V procesu učenja se nauči razumeti fizikalne zakone, ki vplivajo na njegovo življenje, zato se lahko s pomočjo novega znanja odloča, kako bo spreminjala svoje življenje, odnose, odzive in s tem odpravila ali zmanjšala kronične bolečine. S primerno razlago učitelja stranka čedalje bolj razume določene aspekte življenja drugače in na ta način ugotavlja, kaj bi lahko v določenih odnosih postopoma spremenila, da bi ustvarila večjo sintropijo in zmanjšala entropijo. Pomembno je, da razume, da za to rabi čas in da velike spremembe na boljše kratkoročno niso možne.
Bolj ko stranka čuti svoje telo, bolj realno dojema čas in ugotavlja, da ima kronične probleme ravno zaradi tega, ker ne upošteva Zakona časa. Ob izvajanju vaj lahko začne čutiti določene senzacije, čustva, strahove, dvom, katere ima v sebi že od prej in ne razume, zakaj jih je zdaj to tako močno občutila in kaj naj s tem naredi. Učitelj ji z informacijami, primeri in primerno razlago omogoči, da lahko bolj natančno definira, od kje ti občutki izvirajo in bolj ko to razume in jih poimenuje, lažje najde pravo pot iz kroničnih težav, ki so posledica nezmožnosti urejanja stanja znotraj sebe in v okolju, v katerem funkcionira.
Na moji poti spoznavanja sebe in ozaveščanjem razlogov za kronične težave sem ravno zaradi informacij in razlage s podobnimi primeri, v sklopu aktivnih terapij hitreje spoznavala sebe, pomen posameznih potlačenih čustev in se učila, kako se z višanjem čustvene zrelosti v določenih situacijah primerno in učinkovito izrazim ter moteče in omejujoče stvari, nadzorovano z dejanji, postopoma uredim. Z rednim izvajanjem AEQ vaj sem postopoma dobivala več povratnih informacij iz telesa in preko interocepcije globinsko spoznavala sebe in procese, ki so se dogajali v meni in se učila svoje nezavedno delovanje, v povezavi z zavestnim delom možganov, postopoma spreminjati. Z učenjem strank je to še bolj vidno in občuteno, da prepoznam, ozavestim in spremenim še neozaveščene dele sebe in bolj jasno vidim, kako jim lahko pomagam.
Dušica Gabrijel, učiteljica AEQ metode® 1. stopnje

Preberite še:

Pri iskanju za odpravo bolečin se pri ljudeh zaradi nerazumevanja dejanskih vzrokov njihovega slabega počutja in neustreznih pojasnil ter informacij s strani medicine in farmacije, pojavi stanje, ki mu rečeno informacijski vakum. Za svoje težave in bolečine ne najdejo...