Laž

Laž nas torej dela šibke in v nas ustvarja strah pred življenjem. Življenje je zahtevno in trdo. In če sami sebe z zavestno ali nezavedno uporabo laži in življenja samega delamo šibke ter po nepotrebnem zato trpimo, bomo neizogibno postali zagrenjeni. Zagrenjenost nastane iz nemoči in kaže na nemoč pred življenjem. Nemoč ustvari sovraštvo in s tem potrebo po preziru življenja, ki nas dejansko po naši krivdi spravlja v nemoč. Smo odrasli, zato bi s primerno uporabo načela realnosti, sintropična agresivna čustva in entropična agresivna čustva iz nemoči pred življenjem vstati, prestati zrelostni izpit gravitacije ter sprejeti odgovornost in vzpostaviti moč nad življenjem. Najpogosteje je vzrok za nastanek strahu pred življenjem in željo po smrti na čustvenem delu some, včasih pa tudi po dobesedni smrti in končanju trpljenja, ki ga povzročata zagrenjenost in sovražnost.

Največ življenja imajo v sebi otroci. Zato je tako pogosto, da se zagrenjena nemočna oseba zaradi laži pred življenjem maščuje otroku. Njegova živost je premočan izziv za zagrenjenost v njej, da bi lahko presegla senzorno motorna iluzija, ki ji omogoča laž, in bi videla, nad kom se maščuje ter kaj s tem povzroča njegovi sedanjosti, obenem pa svoji in njegovi prihodnosti. Zdaj že dobro veste, tako iz svojih izkušenj kot iz izkušenj strank, da maščevalnost in prezir take osebe, družine, organizacije ali družbe nimata meja.

Naj povzamem: če ne zmoremo prevzeti odgovornosti, se spremenimo v osebo, ki ne zmore prenesti resnice načel in strukture življenja takšnega, kot dejansko je.

Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor AEQ dihanja

Na 30-dnevnih programih podrobno razlagam povezave in vzroke za neželene odnose in nemoč v njih, ter učim vaje, ki omogočijo postopno celostno spremembo, potrebno za drugačno življenje.

Preberite še:

Pomembno je, da sprejmemo obstoj več ravni homeostaze. V grobem lahko delujemo na ravni osnovne homeostaze, ki nam omogoča preživetje, ali na višjih ravneh homeostaze (sintropije), ki nam omogoča živeti.