Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Dušica Gabrijel

Ko primerjam svoje današnje razmišljanje in občutke s tistimi pred več kot petimi leti, ko sem se prvič srečala z AEQ metodo, lahko rečem, da je res velika razlika in se je ne da opisati v nekaj stavkih.

Več let sem imela težave s hrbtenico, fizioterapija in občasne vaje ob akutnih bolečinah so imele le kratkotrajen učinek. Na prvi delavnici leta 2016 sem zelo pozorno poslušala Aleša, kako je predstavil vaje in povedal, da se na ta način lahko odpravi senzorno-motorna amnezija, razložil je pomen stanja optimalne sinergije in zavestnega občutka in nadzora. Že po prvih vajah sem začutila razliko. Vendar sem šele kasneje na individualnih terapijah razumela pomen AEQ metode.

Vsakodnevne vaje doma, v povezavi z vsemi informacijami, ki mi jih je podal Aleš, pogovori o preteklih dogodkih, so mi dale veliko odgovorov.

AEQ metoda mi je pomagala, da sem šla čedalje bolj globoko v svoje telo in postopoma odkrivala, kaj se v njemu nahaja že dolgo časa, vendar se prej nisem upala s tem soočati, saj sem šele postopoma z višanjem čustvene zrelosti in dvigom povezave med telesom in zavestjo ter pogovori z Alešem in odgovorov, ki sem jih dobivala preko občutkov v svojo zavest, lahko sprejela razloge, zakaj sem imela kronične težave oziroma zakaj sem tako kot sem, kaj je vplivalo na to in kaj lahko naredim, da to spremenim.

V lanskem letu pa sem se na spletnih programih, ki omogočajo poglobljeno raziskovanje in pot v globino telesa, še bolj povezala s telesom in se osredotočila na izvajanje gibov in dihanje, prav tako pa mi je to omogočilo odkrivanje globoko potlačenih čustev. Aleševi odgovori na vprašanja ostalim udeležencem na programu so še dodatno na različne načine močno vplivali name, da sem ozaveščala podzavestne vzorce in še z večjim razumevanjem procesirala skozi telo.

Med 60. dnevnim programom dihanja v začetku letošnjega leta sem se preko občutka v telesu in močne želje, da svoje znanje o AEQ metodi še dodatno poglobim in ga nadgradim ravno zato, da spremenim določene podzavestne vzorce, ki me še vedno omejujejo in katere želim spremeniti, odločila, da se prijavim na seminar za učitelja AEQ metode 1. stopnje, saj sem tekom spoznavanja same sebe ugotovila, kje so moji največji problemi, kje sem bila najbolj zataknjena v preteklosti in kaj moram še spremeniti, da bom lahko v prihodnosti bolj zadovoljna in zdrava, bolj sproščena in kreativna.

Vedela sem, da je to moj pravi korak v željeno smer, saj bom lahko s svojim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi do sedaj ter radovednim učenjem v prihodnosti z nadgradnjo tega znanja pomagala tudi drugim, saj imajo ljudje ravno zaradi hitrega tempa življenja in globokih podzavestnih vzorcev težave, ki jih ne znajo odpraviti oziroma zmanjšati. Seminar mi je dal še dodatno pozitivno izkušnjo, veliko dodatnega znanja in samozavesti in najboljšo popotnico za moje korake naprej.

Tekom seminarja smo se povezali med sabo in preko deljenja svojih izkušenj ob mentorstvu Aleša spoznavali različne in podobne razloge za naše delovanje v preteklosti, življenjske izkušnje ter načrtovali postopne spremembe v prihodnosti.

Tudi po končanem seminarju se učenje in druženje nadaljuje. Redno pišemo domače naloge in Aleš nam komentira ter nas vzpodbuja, dvakrat tedensko se srečujemo na Zoom-u in nadaljujemo učenje vodenja vaj, komentiramo in se tudi nasmejimo.

Zavedamo se, da je nadaljevanje učenja v tej smeri, ob podpori AEQ metode, zelo pomembna za našo prihodnost, čeprav pot ni lahka, ampak nam da možnost izbire pravih odločitev, da pridemo ven iz kroničnih težav na različnih področjih in si tako izboljšamo življenje.

Dušica Gabrijel, učiteljica AEQ metode 1. stopnje

Preberite še: