Učiteljica AEQ metode 1.stopnje -VOLJA – MIŠLJENJE

Naše počutje, dosežki in rezultati življenja so odvisni od mišljenja in prepričanj, vendar v povezanosti z voljo in njuni odvisnosti. Lahko imamo še tako voljo, a če bo ta v nasprotju z našim mišljenjem, slednje prevlada saj je moč mišljenja dvakrat močnejša od volje.

Iz svojega življenja se vsakdo lahko spomni, kako močno voljo je imel, da nekaj naredi, a mu je zaradi pojavljanja misli z številnimi negativnimi prepričanji na koncu preprečile narediti željeno dejanje in je naš projekt padel v vodo. Vendar lahko z mišljenjem upravljamo, če  usmerimo pozornost in čas v čutenje membrane in s tem sprejemanje realnosti preko občutenja SMA ter tako lažje uskladimo mišljenje z voljo.

Mišljenje namreč izvira iz podzavesti, kjer so shranjena naša mnenja in navade in pa membrane telesa, kjer so ravno tako shranjeni vzorci zakrčenosti mišic zaradi SMA ( senzorno motorne amnezije).

Volja pa izvira iz zavesti ter ega in je ob prisotnosti SMA, ko je stik s telesom popačen, zavest pa zaradi tega temelji na domišljij in iluziji, stran  od realnega stanja telesa. Zaradi tega volja ni usklajena z mišljenjem.

Lahko celo imamo voljo, tudi zelo močno, vendar zaradi preteklih izkušenj, videnega, slišanega in spominov, vpliva  mišljenje še močneje na našo odločitev  , sproži se celo dvom, strah, telo se zakrči in tak občutek še okrepi enako mišljenje tudi v prihodnosti. V takem primeru smo lahko pripravljeni vlagati veliko truda, a če rezultati niso v skladu z našim mišljenjem, nam bo  to  povzročilo škodo. Zato moramo zavestno razmisliti zakaj in kje smo pridobili takšno mišljenje, saj  vlaganje obilice truda kaže na razliko med mišljenjem in voljo ter razumevanjem prave mere.

Le pozorna oseba bo opazila posledice pretiranega truda in ga postopno spreminjala, saj je ugotovila, da je njeno mišljenje – prepričanje o vlaganju truda povezano z njenim stanjem telesa (SMA). Še več, z analizo in pogovorom najde osnovo za tako razmišljanje v preteklih dogodkih, ko je določena reakcija na dogodek v preteklosti omogočila osebi preživetje, a je tak način odziva danes nerealen in nepotreben ter stalen.

Pri AEQ metodi je odkrivanje mišljenja in podzavestnih vzorcev resnični namen učenja samoregulacije na poti iz nereda – entropije in bolečin. Zlasti v želji po izhodu iz bolečin in močni volji z namenom , da bi nam bilo bolje, vlagamo še več truda in mišljenje, da le z pridnostjo in trdim delom pridemo do rezultatov povzroči še več bolečin.

AEQ znanje, ki ga napolnimo z razumevanjem  novih informacij ter posledično z voljo postopno uglašujemo mišljenje z željami in cilji, omogoči spremembe na bolje. Vaje AEQ nam pri tem zaradi boljšega občutenja some in bolj usklajenega nadzora nad njim omogočijo tudi bolj usklajeno mišljenje in voljo. Bolj vemo kaj želimo  živeti in to usklajujemo z našim mišljenjem, kar nam prinese zadovoljstvo, radost in mir. Spremembe pa opazimo tudi pri bolj mehkem gibanju in hoji, drži, športu, vedenju in medsebojnih odnosih ter komunikaciji.

Moje mišljenje, da moram stvari res dobro poznati, vse vedeti, da mi bo dovoljeno nekaj narediti prav, se počasi izboljšuje in usklajuje z voljo za izvedbo dejanj.

Vesna Tomšič

Preberite še:

Naše počutje, dosežki in rezultati življenja so odvisni od mišljenja in prepričanj, vendar v povezanosti z voljo in njuni odvisnosti. Lahko imamo še tako voljo, a če bo ta v nasprotju z našim mišljenjem, slednje prevlada saj je moč mišljenja dvakrat močnejša od volje. Iz svojega...