Prodor mi je omogočil vodeni 60 dnevni program AEQ dihanja. Zdaj se znotraj sebe počutim osvobojeno

Kako mi je pomagal program AEQ dihanja

O dihanju sem veliko tega prebrala in izvajala praktično. Prav tako sem se udeležila tudi AEQ dihanja prve stopnje za učitelja. Razumsko sem dojela, a znanje uporabljati tako, da se to vtisne v vsakdanje funkcioniranje telesa, je dolgotrajnejši proces. Kar dve leti je trajalo, da sem prestopila z znanjem in razumevanjem telesno mejo, ob tem pa tudi čustveno dozorela. Soočenje z realnostjo mi je omogočilo, da znanje suvereno predajam svojim učencem.

Na 1. stopnji AEQ dihanja sem zaznala, kako sem pri zadrževanju diha prišla do točke prehoda v višje stanje. Vendar je bil ta proces boleč, kot da bi se zataknila v prostoru in času: nekaj me je zadrževalo, da sem obupavala, se zvijala, vse dokler nisem doživela prodora.

Pisala sem obnove dogajanja, tako sem lažje dojela, kaj se mi dogaja. A to mi je uspelo le do neke točke, od katere naprej pa mi nadaljevanje sprva ni bilo omogočeno. Nisem imela dovolj znanja. Informacije niso prišle do zavesti. S trebušno prepono sem tako dobre kot slabe informacije zadrževala, jih nadzorovala.

Prodor mi je omogočil vodeni 60 dnevni program AEQ dihanja. Zdaj se znotraj sebe počutim osvobojeno. Okolico, pa tudi sebe, sem morala pripraviti na to, da nova jaz ne bom več kazala samo dobrih strani, da znam biti tudi neprijetna, kakor me še ne poznajo.

S programom AEQ dihanja razvijam čuječnost do trebušne prepone, spodnjega ter zgornjega dela telesa, prav tako sprednjega, zadnjega ter levega in desnega dela ob trebušni preponi.

Moj vdih ima svoj začetek, je polnejši, izdih pa ima zaključek. Po premoru ponovno znam vdihnit, najprej je bil premor predolg, in sicer tako, da bi me z lahkoto zajela panika. Ubranila sem se je tako, da sem se zbrala in pozorno vdihnila.

S tem programom sem pridobila tudi močnejši glas, zaznavno je podprt iz vsega telesa. Ob vajah to stanje zavestno obdržim, to mi omogoči boljši občutek zase in za delo.

Zavedanje, da veliko preveč delam, je bilo klavrno, kajti pred tem sem gojila občutek, da delam premalo. Po tem programu si prizadevam za ravno pravšnje razmerje dela in počitka. Zavestno gojim realen občutek, po končanem delovnem dnevu in opravljenem delu razmislim o učinkovitosti in lastnem zadovoljstvu. Tako so moje frustracije glede tega dela mojega življenja prenehale.

Na tem mestu izražam hvaležnost za dober program 60 dnevnega AEQ dihanja. Postala sem čustveno bolj zrela, imam več energije in vzamem si več časa zase in za učenje. Učenje vdiha in izdiha ter premora je osnova za boljše samozaznavanje.

Simona Lesar