Gregor Marinšek

Sem Gregor Marinšek, po izobrazbi športni pedagog in ustanovitelj pristopa k športu in gibanju, ki sem ga poimenoval Za gib mi je mar. Od nekdaj me je zanimalo naravno gibanje kot metoda za izboljševanje zdravja in dobrega počutja ter kot metoda treninga rekreativcev ali vrhunskih  športnikov. Pred leti sem se udeležil seminarja za učitelja AEQ metode 1. stopnje in kasneje AEQ dihanja pri ustanovitelju metode Alešu Ernstu v Brežicah. Aleš je temeljito stresel temelje mojega pristopa h gibanju in športu. Predstavil mi je smotrnost in načine urejanja gibanja z namenom odpravljanje kroničnih bolečin in gibalnih omejitev. Prav tako sem dobil boljši vpogled v to, kako z zavestnim učenjem in izvajajnjem preprostih gibov bistveno pripomoremo k učinkovitejšemu delovanju in gibanju skozi vse življenje. S tem sem precej nadgradil svoje znanje, ki sem ga pridobil med študijem na Fakulteti za šport.

Izvajam skupinske in individualne delavnice ter programe metode AEQ in AEQ dihanja 1. stopnje. Večino srečanj poteke online, individualno učenje pa najraje izvajam v živo. Po opravljenem skupinskem ali individualnem programu te bom povabil v članstvo Panterji, kjer se na tedenski ravni redno srečujemo in obnavljamo ter nadgrajujemo znanje iz programov metode AEQ. Enkrat mesečno imamo skupinsko srečanje, kjer predstavim eno od zakonitosti, na kateri temelji metoda AEQ in se pogovorimo o napredku in izzivih pri izvajanju vaj metode AEQ in AEQ dihanja. V članstvo so vabljeni tudi vsi, ki so opravili individualne ali skupinske programe pri kateremu od drugih učiteljev metode AEQ ali AEQ dihanja ter želijo še nadaljnjo podporo pri učenju vaj.

V živo učim individualno v Studiu za ozaveščanje gibanja na Trubarjevi 73, Celje.

Dosegljiv sem na telefonski številki 040639629 in na elektronski naslov [email protected] v popoldanskem času med 17. in 19.00 uro.

 

 

 

 

 

Preberite še:

Trubarjeva ulica 73, Celje, SloveniaMobi: +386 40 639 629Mail: [email protected]