Učiteljica AEQ metode 1. stopnje -Informacijski vakum in pomen razlage

Domača naloga izobraževalnega programa za učitelja AEQ metode 1. stopnje – Informacijski vakum in pomen razlage

Informacijski vakum vidim kot enega večjih paradoksov današnjega časa. Prenasičenost z informacijami a hkrati vseprisotna dezinformiranost ali neinformiranost ljudi. Prebiramo znanstvene članke, poslušamo podcasta, spremljamo novice – vse, da bi vedeli več in bili bolje informirani. Pa res razumemo več? Ali znamo povezovati različne informacije in jih oblikovati v smiselne miselne sheme? Si z njimi znamo pomagati in si resnično izboljševati življenje?

Informacijski vakum sem izkusila, ko sem se na vso moč (na silo, brez razumevanja) trudila odpraviti svoje telesne bolečine in vedno slabšo telesno stanje. Obisk mnogih strokovnjakov me je opremil zgolj z nešteto neuporabnih informacij, nerazumljivih terminov ali mehanskih principov vaj, hkrati pa puščal v vedno večjem nerazumevanju poslabševanja stanja, nezaupanju v zdravstveni sistem in vedno večjem obupu nad nezmožnostjo rešitve problema. Bolečina je bila večinoma obravnavana kot posledica tkivnih sprememb in degeneracij, večkrat opremljena s krutimi izrazi oškodovanosti. Redko kdo si je vzel čas, da je poleg pregleda izvidov in slikovnih posnetkov, namenil nekaj pozornosti tudi mojemu gibanju, drži, mi namenil vprašanje ali dve.

Nerazumevanje moje bolečine se je tako z iskanjem pomoči pri usposobljenih zdravstvenih delavcih še bolj povečevalo, namesto zmanjševalo. Problem ni bil le v pomanjkaju interpretacije vzrokov za moje stanje, temveč tudi občutek brezizhodnosti zaradi neustrezne komunikacije med pacientom in zdravnikom. Na poti pa se je našlo tudi nekaj izjem, ki so me najbrž želele usmeriti v iskanje pravih vzrokov težav, vendar nisem razumela saj je manjkalo pravo izkustvo – razlago tudi začutiti, povezati s svojim stanjem. To vrzel pa je zapolnilo spoznanje z metodo AEQ. Ta mi je namreč prvič ponudila globjo razlago vzrokov težav in najpomembnejše, omogočila, da to preko somatskih vaj tudi začutim. Informacijski vakum je tako imel prvič priložnost, da se prične zmanjševati. Metoda mi je vlila tudi upanje, da situacija ni brezizhodna – da imam najuporabnejše orodje prav sama. Počutila sem se opolnomočeno.

Sprotna komunikacija z Alešem me je prav tako pripravila do tega, da sproti ubesedim v kakšnem stanju sem, kakšne spremembe občutim, se povprašam o nerazrešenih vprašanjih, ki me še vedno pestijo. Skrbno izbrane besede in ravno pravšnja opora, ki sem jo potrebovala, so me postopno vodili do vedno manjšega informacijskega vakuma ter s tem izobljševanja svojega zdravja.

Informacije tako nimajo nikakršne teže, če niso primerno razložene na način, da bo oseba dojela njihovo sporočilo. Primerna razložitev je tako ključna za to da se lahko spremenimo, da napredujemo in smo v svojem čutenju, mišljenju in vedenju lahko vedno bolj uskaljena. Razlika med tem, kdor smo, kdo želimo biti in kako se kažemo drugim, se zmanjšuje. Naše misli so jasnejše, delovanja učinkovitejša. Vedno bolj lahko čutimo lastno integriranost, kar nam vliva samozavest in samozaupanje in nas vodi v željene in za nas ugodne odločitve. Vse to pa nas vedno bolj pelje v smer življenja z manj bolečin in napetosti ter več življenjske energije in radosti.

Monika Adler, Ljubljana, Učiteljica AEQ metode 1. stopnje

Preberite še: