menu
OSNOVE AEQ | AEQ Somatske vaje

AEQ Somatske vaje

  

Pri AEQ somatskih vajah zavestno poustvarjamo somatske reflekse.

 

Kot smo že napisali, ti nastanejo zaradi podzavestnega nadzora nad gibi: refleks skušamo začutiti nemudoma, ko nastopi, nato ga z močjo uma zavestno zmanjšati, nadalje ponovno prevzamemo nadzor nad njim. Tako presodimo, ali je, na primer, trenutni refleks rdeče luči sploh potreben ali pa se je na našem ‘semaforju’ prižgal iz navade.

 

Z zavestnim ponavljanjem gibov nanašamo sloje mielina (sestavine mielinske ovojnice) na nevrite (dolge izrastke živčnih vlaken) ter tako izboljšujemo učinkovitost določenega giba. Gib postaja prijeten, zato ga z užitkom ponavljamo. To delamo bodisi leže bodisi sede ali stoje, za razliko od terapij, ko ga ponavljamo z naporom in ob bolečini in zato razvijemo odpor do giba. Načrtno izvajan prijeten gib pripravi um, da se ta poveže s telesom. Tako smo najbolje pripravljeni na delo ali športne aktivnosti.

 

Pravilno izvedene AEQ somatske vaje v razmeroma kratkem času močno povečajo učinkovitost ter odpornost na stresne situacije. Dobimo realen občutek moči, lažje izboljšujemo kondicijo. Običajno mišice, ki so pod vplivom čutno gibalne amnezije, čutimo kot šibkejše, želimo jih spočiti. Utrujene in trde so zaradi amnezije. Šele ko bomo naredili vaje AEQ metode®, lahko realno ocenimo stanje telesa in gibanja.

S somatskimi vajami udobno in trajno popravimo napake pri ponavljajočih se gibih, zmanjšamo vpliv čutno gibalne amnezije, kontroliramo gibe in gibanje; najučinkoviteje se vse omenjeno zgodi ob aktivni terapiji AEQ metode®. Ta hkrati vpliva na spreminjanje naših vedenjski, osebnostnih, psihičnih vzorcev. Bolje začnemo razumevati sebe.

 

Redno vsakodnevno izvajanje somatskih gibov nam tudi v starosti pomaga obdržati lahkotno neboleče telo ter živahen mladosten um. Vzpostavitev boljšega občutenja in nadzora omogoča izboljšati splošne gibalne sposobnosti. Ob zavestnem gibanju za te specifične spremembe opazimo potrebo.

 

V človeku vsakršno dejanje, ki mu ni v takojšnje zadovoljstvo, torej ki bi omogočilo osebnostno rast, zdravje in celovitost brez določenega vložka, ustvarja upor. Zavzetost in razmišljanje nam omogočita, da dejanje prevetrimo iz različnih zornih kotov. Odpor, ki se porodi v človeku, je navsezadnje nastal zaradi nenehnega boja praljudi, da bi preživeli. Tudi hoja v hrib pomeni za telo upiranje. Upiramo se tako fizično kot razumsko ali čustveno. Nadzor nad čustvi je nujen, da bi živeli uravnovešeno, in kot smo čustva razvijali hkrati z učenjem gibanja in uma, tako jih v odrasli dobi nadzorujemo lahko hkrati z usmerjenim nadzorovanim gibanjem. Ob vajah AEQ metode® smo lahko zelo uspešni. Senzorno motorna amnezija namreč je le ena od oblik odpora proti našem napredku, in somatski gibi jo zmanjšujejo.

 

Do vaj AEQ metoda® boste pogosto čutili nerazložljiv odpor in iskali razloge, zakaj vam ne more pomagati. Najboljši motivator je bolečina, ko je imamo dovolj ali postane neznosna, se odločimo nekaj storiti. AEQ metoda® je dobra izbira, ker je nežna in dobrotljiva telesu. Ko gibe usvojimo, odpor do rednega izvajanja popušča. Ko zjutraj in zvečer izvedete somatske gibe z največjim možnim zavedanjem, ustvarite rutino, ki poskrbi, da premagujete odpor vedno bolje in takrat pritegnete inspiracijo in zamisli. Rodi se s sposobnost, z manj truda narediti več, spremeni se funkcionalnost gibanja in s tem obremenitve ter tako zmanjša in/ali odpravi bolečina. Vedno bolj začnete čutiti svobodno gibanje, ki pogojuje osebnostno, celovito svobodo. Ta je možna le do meja, ki jih določata naše samoobvladovanje in samozavedanje. Spremeniti tok življenja je mogoče le, kadar imamo svobodo in moč.

 

 

Kaj se lahko skozi izvajanje somatskih gibov naučimo o učinkovitejšem življenju?

 

Kako biti učinkovitejši v vašem življenju, delu, razmerju, športu itd.

 

AEQ metoda® temelji na procesu povečanja občutka in nadzora nad gibanjem mišic, ki zajema temeljito samoopazovanje in spoznavanje samih sebe na podlagi vzorcev izvajanja somatskih gibov. Ne spoznavamo tega, kdo mislimo ali so nam rekli, da smo, ampak to, kdo smo v resnici. Spoznavamo torej svoj pravi jaz in stvari, ki so nam všeč oziroma nam niso. Pomaga nam ugotoviti, kaj nam je všeč in kaj ne, česa nas je strah, katere so naše dobre in slabe navade.

 

Pri korak do odkrivanja tega, kdo želite postati, je to, da ugotovite, kdo ste trenutno.

 

 

Vse je odvisno od vas in samo vas.

 

Ko izvajate somatski gib je vse odvisno samo od vas. Če nekdo drug izvaja gib namesto vas vam to ne bo pomagalo.

 

To, da je vse odvisno od vas in samo vas, je zastrašujoče, hkrati pa vam lahko vlije veliko moč. Lahko je reči, da vas nekdo nadzira oziroma da je odgovoren za vaš uspeh ali neuspeh. To vzame odgovornost z vaših ramen. V resnici ste zgolj vi razlog, da ste na tej točki v življenju, kjer ste. Do tega lahko zavzamete negativno stališče ali pa se odločite, da je to nekaj najbolj pozitivnega, kar imate v življenju. Pri tem, ali se želite pohvaliti ali si priznati poraz, gre predvsem zato, kako močno si to želite ali želite prevzeti nadzor nad tem.

 

 

Zgolj dodajanje več moči in sile ni najboljša rešitev.

 

Ko izvajate somatsko vajo vam več sile prinese bolečino in utrujenost, več občutka pa užitek in sprostitev čeprav izvedete isti gib.

 

Dejstvo je, da se noben spor nikoli ne razreši tako, kot si želimo. Zakaj? Pri sporu gre preprosto zato, da imata dve strani različna mnenja, obe pa želita prepričati druga drugo, da imata prav. Redko je mogoče najti želeno rešitev. Kaj torej običajno storimo? Še bolj silovito zagovarjamo svoje stališče. V skladu z inercijo pa eni sili nasprotuje enaka sila, torej ko okrepimo svoje stališče, bo to storila tudi nasprotna stran, kar nas ne pripelje nikamor. Ko imate težave z več sile, običajno situacije ne vidite takšne, kakršna je v resnici. Namesto da uporabite silo, poskusite uporabiti razum, občutek in analizo situacije. Ohranite zavestni nadzor nad situacijo, s tem povečate možnosti za ugodno rešitev problema z minimalnim trudom.

 

 

Vsako težavo ali vprašanje je lažje rešiti, če razmišljamo bolj zavestno, uporabimo izkušnje in modrost.

 

Ko izvajamo somatski gib z zavesno pozornostjo in željo povečati občutek in nadzor nad gibom hitro odkrijemo kako lahko isti gib (delo) izvedemo bolje, učinkoviteje in varneje.

 

Ali se hitro odzovete, ko vam kdo kaj reče? Težava je v tem, da lahko zamudite najboljše priložnosti, če si ne vzamete časa za razmislek o celotni situaciji. Ko se namesto z namero odzovemo z reakcijo, je težko doseči želeni odziv. Kaj to pomeni? To pomeni, da si vzamemo čas za razmislek o dejanskem vprašanju ali situaciji, preden se odločimo reagirati. S tem oklestimo vsako situacijo čustev in nerazumnosti, zato da lahko ugotovimo, kaj je njeno bistvo, in poiščemo pravo rešitev.

 

AEQ Somatske vaje 1

 

Aleš Ernst, učitelj AEQ metode 5. stopnje

 

tel. : 00386(0)74990871
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook