Kaj je AEQ klinična somatika?

In ko kontrolirate mišice, pričnete kontrolirati tudi napetost telesa. Ko mišice sprostite, sproščate tudi čustva.

Read More

Kako vrniti vrhunsko formo

Z dvigovanjem telesnih sposobnosti se povečuje uporaba avtomatizacije, z več avtomatizacije se zmanjšuje zavestna kontrola nad gibanjem.

Read More

Celovitost in zavestnost

Človek brez zavesti bi bil kot robot: popoln v svojem gibanju, niti giba preveč ali premalo ne bi napravil v brezpogojni usmerjenosti k cilju.

Read More

Ravni učenja in znanja AEQ klinične somatike

  Vse več terapevtov, trenerjev, učiteljev in medicinskih delavcev pozna koristi AEQ metode in mnogi jo znajo že tudi izvajati sami bodisi učijo stranke. Vedo, da odpravlja kronične bolečine, gibalne omejitve, nesimetrije ter pomaga povečevati kvaliteto življenja in telesne zmogljivosti, vedo tudi, na podlagi katerih principov deluje. Čedalje več je vprašanj, kako se naučiti potrebnih znanj.

Read More

Seminar za učitelja AEQ somatskih gibov 2. stopnje

Predpogoji za udeležbo na 2. stopnji Tečaj je namenjen samo udeležencem, ki so že uspešno zaključili prvo stopnjo izobraževanja za učitelja somatskih vaj 1. stopnje po AEQ metodi. Med uspešno opravljenem seminarjem prve stopnje in udeležbo na tečaju druge stopnje mora preteči vsaj šest mesecev. Od vseh udeležencev se pričakuje, da so že aktivni učitelji AEQ somatskih

Read More